Ludvík Matoušek

Image

Rozhodnutí NS v kauze povinnosti města odstraňovat listí ze soukromé zahrady

Co se stalo? ... Na pozemku města (žalovaná strana) jsou v blízkosti hranice s pozemkem občanů (strana žalující) ve vzdálenosti i méně než 3 metry od hranice pozemků velmi vzrostlé stromy javoru…

Pokračovat ve čtení

Image

Ochrana spotřebitele v novém.

Již 6. ledna 2023 nabude účinnosti zákon č. 374/2023 (novela), prostřednictvím něhož se novelizovalo spotřebitelské právo, tedy příslušné části občanského zákoníku (z. č. 89/2012 Sb.) a též zákon o ochraně spotřebitele (z.…

Pokračovat ve čtení

Image

Ludvík Matoušek získal osvědčení vzdělaného advokáta

Mgr. Ludvík Matoušek získal od České advokátní komory osvědčení Vzdělaného advokáta vydávaného v souvislosti s projektem Další vzdělávání advokátů. Získané osvědčení deklaruje, že se advokát aktivně vzdělává v oboru práva, právních či souvisejících…

Pokračovat ve čtení

Image

Milostivé léto, jedinečná šance pro dlužníky. Ale co to vlastně znamená?

Již 28. října započne tzv. Milostivé léto, označení které se zažilo pro II. část č. 286/2021, Sb. A co se pod pojmem vlastně skrývá?  Zákon č. 286/2021 Sb., kterým se mění zákon…

Pokračovat ve čtení

Image

NSS zrušil výtku udělenou pověřenou předsedkyní soudu

NSS zrušil výtku udělenou klientce naší advokátní kanceláře soudkyni Mazurkové Pověření soudní funkcionáři nesmí udělovat výtky ani podávat kárné žaloby, tyto pravomoci náleží jen těm řádně jmenovaným. Nejvyšší správní soud (NSS) tak…

Pokračovat ve čtení

Image

PF 2021

Vážení klienti, dovolte, abychom Vám za naši kancelář popřáli do nového roku mnoho zdraví, štěstí a pohody.   Matoušek a Selucká, advokátní kancelář  

Pokračovat ve čtení

Image

Vyřešený zajímavý spor o užívání střechy

Vyřešili jsme k oboustranné spokojenosti spor mezi SVJ a majitelem bytu. Vyřešili jsme ke spokojenosti klienta ale i protistrany probíhající soudní řízení o právo užívání části společných prostor v domě s bytovými…

Pokračovat ve čtení

Image

Vymáhání pokuty od ÚOHS na administrátorovi veřejné zakázky

Díky naší přesvědčivé žalobě administrátor zaplatil pokutu ještě před nabytím právní moci rozsudku. Na naši kancelář se obrátila s žádostí o právní pomoc obec, jež v minulosti zadávala veřejnou zakázku na zajištění…

Pokračovat ve čtení